1. Přehled
  2. Zkušenosti ze soudní síně
  3. Přesvědčivot soudního znalce

Přesvědčivot soudního znalce

Byl jsem součástí několika soudních sporů, kde moje subjektivní tvrzení o pravdě podložené numerickou 3D simulací metodou konečných prvků nepomohlo ke správnému rozhodnutí. Nešlo totiž jen o objektivní pravdu, ale o mou přesvědčivost.

Soudce není odborník na sklo ve stavebnictví, proto si  předvolá svědky nebo znalce specializující se na předmět sporu, aby se nechal přesvědčit o pravdivosti. 

💡 Účastník soudu ve skutečnosti usiluje nejen o dokázování objektivní pravdivosti (objektivní složka), ale zároveň o přesvědčení soudu (subjektivní složka) o pravdivosti svých výroků. Je důležité rozlišovat, zda výroky soudního znalce jsou objektivně pravdivé, a skutečnosti, že soud je subjektivně za pravdivé považuje. 

Pravdou tedy není to, co považujete za pravdu, ale co považuje soud za pravdu. 

Proto pro jakýkoliv soudní spor si vyberte odborníka, který bude přesvědčivý a jeho posudek bude mít správnou obsahovou stránku. Základní obsahovou vlastností, která musí být posuzována je přezkoumatelnost znalcova postupu a jeho profesionální vystupování při přesvědčování.

Jinak řečeno, odborník musí být profesionál, který rozumí oboru a má dostatečnou reputaci.

 


Byl tento článek užitečný?