Logo Sklenářův druhý mozek
  1. Overview
  2. Zkušenosti ze soudní síně
  3. Jak se používá znalecký posudek na sklo

Jak se používá znalecký posudek na sklo

Znalecký posudek je samostatnou formou důkazu v rámci soudního řázení. V některých případech je jen listinným důkazem. Jedná se o situace, kdy byl posudek vyhotoven před začátkem řízení. 

Znalec, který vypracuje posudek na objdnávku zadavatele před zahájením soudního řízení, má od toho okamžiku poměr k věci a stává se podjatým. 

Podle "Civilní právo procesní." Wintrová a kolektiv (2004): Znalec se ustanovuje po slyšení účastníků, kteří se mohou vyjádřit k jeho osobě. Zatímco určitého svědka nemůže účastník relevantně odmítat. Avšak určitého soudního znalce odmítnot pro podjatost odmítnout může.

Z tohoto důvodu si nelze opatřit znalecké vyjádření k určité otázce před a mimo proces. Takové písemné vyjádření odborníka k poruše nebo vadě skla může soud přijmout jako důkazní prostředek, ale nikdy nepůjde o znalecký důkaz, nýbrž půjde o jiný důkaz. 

Posudek získaný mimo řízení je listinným důkazem. 

Rozdíl mezi listinným důkazem a znaleckým posudkem je v možnosti obhajoby názoru. Listinný důkaz je čten, a strany sporu se k němu mohou vyjádřit, ale znalec je předvolán při projednávání k výslechu.


Was this article helpful?