1. Přehled
  2. Zkušenosti ze soudní síně
  3. Jak se používá znalecký posudek na sklo

Jak se používá znalecký posudek na sklo

Znalecký posudek je samostatnou formou důkazu v rámci soudního řázení. V některých případech je jen listinným důkazem. Jedná se o situace, kdy byl posudek vyhotoven před začátkem řízení. 

Znalec, který vypracuje posudek na objdnávku zadavatele před zahájením soudního řízení, má od toho okamžiku poměr k věci a stává se podjatým. 

Podle "Civilní právo procesní." Wintrová a kolektiv (2004): Znalec se ustanovuje po slyšení účastníků, kteří se mohou vyjádřit k jeho osobě. Zatímco určitého svědka nemůže účastník relevantně odmítat. Avšak určitého soudního znalce odmítnot pro podjatost odmítnout může.

Z tohoto důvodu si nelze opatřit znalecké vyjádření k určité otázce před a mimo proces. Takové písemné vyjádření odborníka k poruše nebo vadě skla může soud přijmout jako důkazní prostředek, ale nikdy nepůjde o znalecký důkaz, nýbrž půjde o jiný důkaz. 

Posudek získaný mimo řízení je listinným důkazem. 

Rozdíl mezi listinným důkazem a znaleckým posudkem je v možnosti obhajoby názoru. Listinný důkaz je čten, a strany sporu se k němu mohou vyjádřit, ale znalec je předvolán při projednávání k výslechu.


Byl tento článek užitečný?