1. Přehled
  2. Deník specialisty na sklo
  3. Není soudní znalec a nemá kulaté razítko

Není soudní znalec a nemá kulaté razítko

Již od roku 2009 se setkávám s argumentem, že moje posudky nemají hodnotu, protože nejsem soudní znalec s kulatým razítkem. 

V jedné věci mají pravdu. Nejsem soudní znalec jmenovaný soudem, protože soudy nepotřebují soudního znalce na stavební sklo a za druhé, odměna za soudně znalecké posudky je spíše "almužnou", než podnikatelským honorářem, za velmi expertní a specifickou činnost, která si vyžaduje rozsáhlé znalosti, zkušenosti dovednosti. 

💡 Písemné znalecké posudky zpracované mimo občanské soudní řízení vedené v konkrétní věci mají povahu důkazu listinou (§ 129 OSŘ), nikoliv důkazu znaleckým posudkem podle ustanovení § 127 OSŘ.

Jakou hodnotu mají moje expertní posudky na sklo?

Soudní znalci jsou primárně pro potřeby soudů. Soud nejmenuje soudního znalce jen proto, aby měl kulaté razítko, které používá jako marketingový nástroj pro zvýšení své důvěryhodnosti. Pokud soud nejmenuje k danému případu soudního znalce, tak jeho posudek nemůže mít soudněznaleckou doložku a tím pádem se jedná jen o expertní posudek od člověka, který pracuje i jako soudní znalec. 

Soudně znalecký posudek je to tehdy, až soud určí, že se jedná o soudněznalecký posudek. 

V praxi to však vypadá tak, že jakýkoliv posudek, který byl vyhotovený před žádostí soudu o vyhotovení tohoto posudku je téměř vždy protistranou obviněn z podjatosti. Ještě jsem nebyl u soudu, kde by to tak nedopadlo. Bylo jedno, jak kvalitní soudní znalec posudek psal, vždy protistrana v případě, kdy byl posudek napsán před žádostí soudu označuje jako zaplacený a nevycházející ze soudního spisu, kde jsou informace obou stran sporu. 

Co dělat, když protistrana argumentuje s tím, že Sázovský není soudní znalec?

Pokud dostanete jediný argument, že nemám kulaté razítko, tak jde jen úhybný manévr. Jedná se o formu vyjednávání, nikoliv řešení skutečného problému poruchy či vady skla.

Vyjádření obav mé profesní způsobilosti je nutné podložit nějakými fakty, jinak se jedná jen o subjektivní hodnocení, které není podloženou žádnými důkazy.

Posudek, který napsal soudní znalec bez požadavku soudu je jen listinným důkazem, stejně tak jako je můj expertní posudek.

Související články


Byl tento článek užitečný?