Termíny a definice

Originál textu: https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/ts-03/

Pro účely tohoto standardu platí termíny a definice uvedené v ČSN EN 572, ČSN EN 1279, ČSN EN 1863, ČSN EN 12150, ČSN EN 12488, ČSN EN ISO 12543, ČSN EN 13119, ČSN EN 14019, ČSN EN 14178, ČSN EN 14179, ČSN EN 14449, ČSN EN 16612, ČSN EN 16613, ČSN 731901, ČSN 733440, ČSN 743305, ČSN 746077, ČSN 746210, ČSN 746550, ČSN 747250, ČSN 747251, a dále uvedené termíny a definice.

SKLENĚNÝ PRVEK

Skleněná či prosklená část konstrukce umístěna uvnitř či vně budovy.

SVISLÉ ZASKLENÍ

Část zasklení, jehož sklon je vychýlen od svislice o 15° včetně a méně.

ŠIKMÉ ZASKLENÍ

Část zasklení, jehož sklon je vychýlen od svislice o více než 15° a méně než 85°.

VODOROVNÉ ZASKLENÍ

Část zasklení, jehož sklon je vychýlen od svislice o 85° včetně a více.

LEPENÉ ZASKLENÍ

Definuje ČSN EN 13119, sklo primárně přichyceno po obvodu strukturálním tmelem, případně doplněno příchytným systémem, dříve označováno také jako strukturální zasklení.

JEDNOVRSTVÉ SKLO

Jednotka složená z jedné monolitické tabule skla, bez vnitřní dutiny.

VRSTVENÉ SKLO

Jednotka složená z více monolitických tabulí skla, které jsou vzájemně spojeny jednou nebo více mezivrstvami, definuje ČSN EN ISO 12543-1 a na trh je uváděno podle ČSN EN 14449.

IZOLAČNÍ SKLO

Jednotka složená ze dvou nebo více tabulí skla, s meziskelní dutinou, jež je hermeticky utěsněná k zajištění lepší tepelné a zvukové izolace, definuje ČSN EN 13119 a na trh je uváděno podle ČSN EN 1279-5. Může být použit termín izolační zasklení.

CHLAZENÉ SKLO

Ploché, průhledné, čiré nebo zabarvené sodnovápenatokřemičité sklo, definuje ČSN EN 572-1+A1. Jedná se např. o sklo float, sklo ploché tažené, sklo vzorované.

ZASKLENÍ S OCHRANNOU FUNKCÍ (SECURITY GLASS)

Zasklení se zvýšenou odolností proti náhodnému vandalismu nebo plánovanému útoku, určené k ochraně osob a majetku proti vedenému útoku z opačné strany skla bezpečného prostoru. Složeno ze skla nebo ze skla a plastů, jednovrstvé nebo vícevrstvé konstrukce, přičemž jednotlivé vrstvy mají stejnou tloušťku v celé ploše výrobku. Kategorizováno podle ČSN EN 356, ČSN EN 1063, ČSN EN 13541.

ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ (SAFETY GLASS)

Zasklení se specifickou vlastností, která zvyšuje jeho odolnost proti rozbití, či s vlastností, která zvyšuje jeho neškodnost v případě překročení mezního stavu použitelnosti a mezního stavu únosnosti. Obvykle je charakter lomu bezpečnostního zasklení kategorizováno jako B a C podle ČSN EN 12600. Bezpečnostní sklo splňuje požadavky ČSN EN ISO 12543, ČSN EN 12150, ČSN EN 14179-1, ČSN EN 14321-1 nebo ČSN EN 15683-1.

PVB

Materiál používaný pro mezilehlé fólie vrstveného bezpečnostního skla na bázi polyvinylbutyralu.

EVA

Materiál používaný pro mezilehlé fólie vrstveného bezpečnostního skla na bázi ethylenvinylacetátu.

IONOPLAST

Materiál používaný pro mezilehlé fólie vrstveného bezpečnostního skla na bázi ionomeru.

TPU

Materiál používaný pro mezilehlé fólie vrstveného bezpečnostního skla na bázi termoplastického polyuretanu.

Související články


Byl tento článek užitečný?