1. Přehled
  2. Navrhování skla
  3. Příloha 1 - Požadovaný charakter lomu skla pro konkrétní aplikace

Příloha 1 - Požadovaný charakter lomu skla pro konkrétní aplikace

Originál textu: https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/ts-03/

Tab. P1.1  Požadovaný charakter lomu skla pro otvorové výplně a LOP

Podoblast Bližší specifikace skleněného prvku Schéma Charakter lomu podle ČSN EN 12600
Jednotabulové sklo Izolační sklo
Tabule ve vnitřním prostředí Tabule ve vnějším prostředí Tabule středové
Otvorové výplně – dveře Dveře se skleněnou výplní Spodní hrana skla ≥ 1,5 m Obr. 8, 1a) A, B, C2) A, B, C
Spodní hrana skla < 1,5 m Obr. 8, 1b) B, C2) A, B, C
Dveře celoskleněné Obr. 8, 1c) B, C2)
Okenní otvorové výplně a LOP Okno otevíravé s výškou horní hrany zasklení nad přilehlým terénem h1 < 4,0 m Spodní hrana skla nad podlahou ≥ 0,85 m Obr. 9, 2a) A1), B, C2) A, B, C
Spodní hrana skla nad podlahou < 0,85 m Obr. 9, 2b) B, C2) B, C2) A1), B, C2) A, B, C
Okno otevíravé s výškou horní hrany zasklení nad přilehlým terénem h1 ≥ 4,0 m Spodní hrana skla nad podlahou ≥ 0,85 m a vzdálenost veřejně přístupných pochozích ploch a komunikací b1 < h1/10, je-li horní hrana skleněného prvku > 30 m, min. však 2,5 m Obr. 9, 2c) B3) A, B, C2) B3) A, B, C
Spodní hrana skla nad podlahou < 0,85 m a vzdálenost veřejně přístupných pochozích ploch a komunikací b1 < h1/10, je-li horní hrana skleněného prvku > 30 m, min. však 2,5 m Obr. 9, 2d) B3) B, C2) B3) A, B, C
Okno navazující na předsazenou vnější konstrukci, kdy hrana skla je ve vzdálenosti b2 ≥ 2,0 m od hrany volného prostoru, u níž je výška od úrovně terénu k hornímu okraji hrany skla h1 ≥ 4,0 m a výška horní hrany skla h2 < 4,0 m nad úrovní předsazené konstrukce; nebo vzdálenost veřejně přístupných pochozích ploch a komunikací b1 ≥ h1/10, je-li horní hrana skleněného prvku > 30 m, min. však 2,5 m Obr. 11, 2e1)
Obr. 11, 2e2)
Podle obr. 9, 2c), resp. 2d) A1), B, C2) A, B, C
Svislé zasklení, jehož plocha 1 tabule skla A < 2,0 m2 Podle obr. 9, 2a), resp. 2b) A1), B, C2) A, B, C
Fixní zasklení s výškou horní hrany zasklení nad přilehlým terénem h1 < 4,0 m Bez zábradelní funkce, spodní hrana skla nad podlahou ≥ 0,85 m Obr. 10, 2f) A1), B, C2) A, B, C
Se zábradelní funkcí, spodní hrana skla nad podlahou < 0,85 m Obr. 10, 2g) B3) A1), B, C2) A, B, C
Fixní zasklení s výškou horní hrany zasklení nad přilehlým terénem h1 ≥ 4,0 m Bez zábradelní funkce a spodní hrana skla nad podlahou ≥ 0,85 m a vzdálenost veřejně přístupných pochozích ploch a komunikací b1 < h1/10, je-li horní hrana skleněného prvku h> 30 m, min. však 2,5 m Obr. 10, 2h) B3) A, B, C2) B3) A, B, C
Se zábradelní funkcí nebo spodní hrana skla nad podlahou < 0,85 m a vzdálenost veřejně přístupných pochozích ploch a komunikací b1 < h1/10, je-li horní hrana skleněného prvku h1 > 30 m, min. však 2,5 m Obr. 10, 2i) B3) B3) A, B, C
Zasklení navazující na předsazenou vnější konstrukci, kdy hrana skla je ve vzdálenosti b2 ≥ 2,0 m od hrany volného prostoru, u níž je výška od úrovně terénu k hornímu okraji hrany skla h1 ≥ 4,0 m a výška horní hrany skla h2 < 4,0 m nad úrovní předsazené konstrukce; nebo vzdálenost veřejně přístupných pochozích ploch a komunikací b1 ≥ h1/10, je-li horní hrana skleněného prvku h1 > 30 m, min. však 2,5 m Obr. 11, 2j1)
Obr. 11, 2j2)
Podle obr. 10, 2h), resp. 2i) A1), B, C2) A, B, C
Svislé zasklení, jehož plocha 1 tabule skla A < 2,0 m2 Podle obr. 10, 2f), resp. 2g) A1), B, C2) A, B, C


Schémata k tab. P1.1

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10

Obr. 11

Obr. 12 

Tab. P1.2  Požadovaný charakter lomu skla pro příčky

Podoblast Bližší specifikace skleněného prvku Schéma Charakter lomu podle ČSN EN 12600
Jednotabulové sklo Izolační sklo
Tabule okrajová pozice 1 Tabule okrajová pozice 2
Příčky Vnitřní a vnější příčky celoskleněné nebo příčky se skleněnou výplní Bez zábradelní funkce a horní hrana skla h1 < 4,0 m nad pochozí plochou nebo hrana skla je ve vzdálenosti b2 ≥ 2,0 m od hrany volného prostoru, u níž je výška h1 od úrovně terénu k hornímu okraji hrany skla ≥ 4,0 m a výška horní hrany skla h2 < 4,0 m nad úrovni předsazené konstrukce; nebo vzdálenost veřejně přístupných pochozích ploch a komunikací b1 ≥ h1/10, je-li horní hrana skleněného prvku > 30 m, min. však 2,5 m Obr. 13, 3a1)
Obr. 14, 3a2)
A1), B, C2) A1), B, C2)
Se zábradelní funkcí nebo horní hrana skla h1 ≥ 4,0 m nad pochozí plochou nebo hrana skla je ve vzdálenosti b2 < 2,0 m od hrany volného prostoru, u níž je výška h1 od úrovně terénu k hornímu okraji hrany skla ≥ 4,0 m a vzdálenost veřejně přístupných pochozích ploch a komunikací b1 < h1/10, je-li horní hrana skleněného prvku > 30 m, min. však 2,5 m Obr. 15, 3b) B3) B3) A1) 4), B


Schémata k tab. P1.2

Obr. 13

Obr. 14

Obr. 15 

Tab. P1.3  Požadovaný charakter lomu skla zábradlí a skleněný obklad

Podoblast Bližší specifikace skleněného prvku Schéma Charakter lomu podle ČSN EN 12600
Jednotabulové sklo Izolační sklo (tabule nad volným prostorem)
Zábradlí Zábradlí se skleněnou výplní a celoskleněné (vnitřní i vnější prostředí) Hloubka volného prostoru ≥ 0,3 m Obr. 16, 4a) B3) 5)
Obklad Svislé, šikmé a vodorovné vnější a vnitřní obkladové prvky ze skla Horní hrana skla nad volným terénem či pochozí plochou je ve výšce h1 < 4,0 m nebo vzdálenost veřejně přístupných pochozích ploch a komunikací b1 ≥ h1/10, je-li horní hrana skleněného prvku h1 > 30 m, min. však 2,5 m Obr. 17, 5a) A4) 6), B3), C2)
Horní hrana skla nad volným terénem či pochozí plochou je ve výšce h1 ≥ 4,0 m a vzdálenost veřejně přístupných pochozích ploch a komunikací b1 < h1/10, je-li horní hrana skleněného prvku h1 > 30 m, min. však 2,5 m Obr. 18, 5b) A4) 6), B3)

Schémata k tab. P1.3

Obr. 16

Obr. 17

Obr. 18

Tab. P1.4  Požadovaný charakter lomu skla pro pochozí a nepochozí plochy

Podoblast Bližší specifikace skleněného prvku Schéma Charakter lomu podle ČSN EN 12600
Jednotabulové sklo Izolační sklo
Tabule okrajová pozice 1 Tabule okrajová pozice 2 Tabule středové
Nepochozí plochy Prosklené zastřešení vnější i vnitřní Obr. 19, 6a) B3) 7) B3) 7) B3), C2), (A)8) A, B, C
Prosklené přístřešky vnější i vnitřní Obr. 19, 6b) B3) 7)
Pochozí plochy Prosklené plochy vnější i vnitřní Obr. 20, 6c) B3) 9) A, B, C


Schémata k tab. P1.4

Obr. 19

Obr. 20  

Vysvětlující dodatky k tab. P1.1 až P1.4:

1) Použití skel s charakterem lomu A podle ČSN EN 12600 u přilehlých pochozích ploch jak ve vnitřním, tak vnějším prostředí, omezují dále požadavky zvláštních právních a technických předpisů, zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. a ČSN 74 7250.

2) Použití skla s charakterem lomu C podle ČSN EN 12600 je podmíněno použitím skla s Heat Soak Testem podle ČSN EN 14179.

3) Vrstvené bezpečnostní sklo s mezilehlou fólií nelze nahradit dodatečně lepenou fólií z vnější strany skla, nebudou-li výrobcem deklarovány vlastnosti odpovídající vrstvenému bezpečnostnímu sklu s mezilehlou fólií.

4) Sklo s charakterem lomu A podle ČSN EN 12600 může být použito pouze v případech, kde není technicky možné použít sklo s charakterem lomu B podle ČSN EN 12600. Použití skla s charakterem lomu A podle ČSN EN 12600 je podmíněno použitím skla tepelně zpevněného podle ČSN EN 1863.

5) Při použití pouze tepelně tvrzeného bezpečnostního skla a prohřívaného tepelně tvrzeného bezpečnostního skla v kombinaci s fólií PVB či EVA má být zohledněno riziko současného kolapsu všech dílčích tabulí v rámci vrstveného bezpečnostního skla. Má být navrženo takové uchycení, které spolehlivě zabrání vypadnutí skla při současném kolapsu všech dílčích tabulí vrstveného skla. Hrany mají být chráněny před poškozením.

6) Aplikace je podmíněna čtyřstranně podélným uložením skleněného prvku.

7) Nejedná-li se o prostor nad veřejným nebo shromažďovacím prostorem, může být použito i jednovrstvé sklo s drátěnou vložkou. Při aplikaci skla s drátěnou vložkou mají být zohledněna rizika v případě kolapsu takového skla.

8) Použití jednovrstvého monolitického skla s charakterem lomu A podle ČSN EN 12600 na vnější pozici nepochozího izolačního skla je přípustné, ale nedoporučuje se z důvodu nižší odolnosti vůči klimatickým vlivům.

9) Pochozí sklo má být navrženo z vrstveného bezpečnostního skla s charakterem lomu B podle ČSN EN 12600, přičemž u skla na pozici nášlapné vrstvy má být zohledněna odolnost vůči návrhovému provozu (otěr, vryp).

 

Obecně k tab. P1.1 až P1.4:

V případě aplikace skleněných prvků s horní hranou výše než 4 m nad přilehlým terénem či plochou, se významně zvyšuje riziko ohrožení života a zdraví osob a zvířat, dále ohrožení majetku, při kolapsu skleněného prvku s charakterem lomu A nebo C. Z tohoto důvodu se má u takových aplikací navrhovat sklo s charakterem lomu B, které má předpoklad zůstat v konstrukci po nezbytně nutnou dobu, tzn. do doby výměny za prvek nový nebo bezpečný dočasný. Nepostupuje-li návrh podle předchozí věty, doporučuje se zpracovat analýzu rizik, která posoudí, že případný kolaps skleněného prvku nemůže ohrozit život a zdraví osob a zvířat, a ohrožení majetku je zanedbatelné.

Výše uvedené požadavky platí obecně. Pro speciální aplikace (např. budovy škol, bazény, budovy zatížené vandalismem apod.) platí dodatečné požadavky plynoucí z obecných právních předpisů a ze základního znění technického standardu.

Požadovaný charakter lomu skla pro konkrétní aplikace, zmíněný v této příloze, nenahrazuje potřebu statického posouzení skleněných prvků. Veškeré použité skleněné prvky musí být samostatně dimenzovány v projektové dokumentaci.


Byl tento článek užitečný?