Sklenářův druhý mozek

Jmenuji se Miroslav Sázovský. V roce 2006 jsem absolvoval ČVUT v Praze obor stavební fyzika. Od roku 2006 se věnuji sklu ve stavebnictví. Zabývám se jeho navrhování, posuzováním a diagnostikou poruch a vad. O skle přednáším a vyučuji. Provádím: statické a dynamické výpočty skla, dále výpočty rizika vzniku teplotního šoku skla, také provádím diagnostické posudky poruch a vad skla.

Účel webu

Smyslem této webové stránky je zanechat za sebou dědictví v podobě druhého mozku specialisty na sklo. Vždy jsem si zapisoval poznámky a archivoval veškeré své poznání, ale když jsem se v roce 2015 uviděl, že jsem vyšplhal na pomyslný kariérní žebřík, tak mi došlo, že musím jít mnohem dál než jen na úroveň specialisty na sklo. Začal jsem studoval leadership, koučování a psychologii, abych mohl tyto vědní obory využít ve stavebnictví.

Mistra nedělá jen mistrovské zvládnutí oboru, ale umění vést sebe a ostatní z vytvořené budoucnosti, která naplňuje zájem všech zúčastněných stran. 

Veškeré mé znalosti zůstaly uložené v mém počítači, v šanonech a v mé hlavě. Pět let jsem doslova nesáhl na sklo a přesto mě stále oslovovali lidé z oboru, abych jim pomohl. Žádali mě o školní, vyškolení zaměstnanců a předání získaného know-how. Proto jsem se v roce 2022 rozhodl, že spustím tento web a vrátím se zpět posilněný o leadership a koučování, abych byl ještě větším přínosem a mohl za sebou zanechat mnohem rozsáhlejší dědictví. 

Více o mé cest se můžete dočíst v mém životopisu.

Jak používat webové stránky

  1. V levém sloupci naleznete osnovu celého webu.
  2. Vpravo nahoře najdete vyhledávací políčko pro přehledné vyhledávání.
  3. Každá článek má v pravé části osnovu nadpisů jednotlivých kapitol. 
  4. Některé kategorie jsou zabezpečeny heslem, které můžete získat jen na mých seminářích nebo při absolvování Sklenářské akademie. 

Sklenářův druhý mozek

Podmínky použití

Velká část textů vychází z norem a předpisů, které jsou veřejně dostupné. Vždy pod textem najdete patřičné zdroje, ze kterýh jsem čerpal. Cílem této znalostní báze je vytvořit můj druhý mozek, který může sloužit i ostatním lidem.

Na žádný obsah si nečiním nárok na autorská práva. Je sdílen pro vzdělávací účely a tam, kde je to možné, jsou uvedeny zdroje. Je na odpovědnosti uživatele, aby si ověřil původní zdroje. Uživatelé musí přijmout plnou odpovědnost za veškeré informace, citáty nebo grafiku, které ze stránek čerpají.

Jakýkoli a veškery obsah těchto webových stránek má pouze informační a edukativní funkci. Informace obsažené v tomto dokumentu není možné považovat za kvalifikované odborné poradenství. Web je pouze popisem, nikoliv odbornou konzultací, postihující všechny aspekty návrhu konstrukce. Každý Uživatel užívá web na vlastní riziko.

---

Pokud jste stavební inženýr, projektant, majitel firmy, projektový manažér nebo konzultant, tak si podívejte na jednu z mých služeb, která vám může pomoci dokončovat projekty v termínu. Více na webu: APUmaster